Tin Nổi Bật
02/05/2018

7h00 Sáng ngày 02/5 năm 2018 trên địa bàn Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng, đoạn QL 20, gần Trường Tiểu Học Nam Sơn Thị Trấn

13/12/2017

 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
SỐ LƯỢNG TUYỂN DỤNG BÁC SỸ Bác sĩ đa khoa: 05 Bác Sĩ Bác sĩ chuyên khoa I: 05 Bác Sĩ Bác sĩ Gây mê hồi

Posted in Tin Nổi Bật | Tags:
18/08/2016

Công văn số : 1496/TB-SYT của Sở Y Tế Tỉnh Lâm Đồng V/v Tuyển Dụng Viên Chức Theo Hình Thức Xét Tuyển  Năm 2016. function getCoo