Dịch Vụ & Bảng Giá

Khám Bệnh BHYT
Thời Gian Làm Việc

Thời gian làm việc tại TTYT Đức Trọng từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Ca sáng : 7h30 – 11h30

Ca Chiều : 13h30 – 17h30

Thứ 7 và chủ nhật : Nghỉ

CHÚ Ý : PHÒNG CẤP CỨU VÀ CÁC KHOA NỘI TRÚ HOẠT ĐỘNG 24/24 KỂ CẢ NGÀY LỄ TẾT