Đại tướng Trần Đại Quang trở thành Chủ tịch nước

02/04/2016

Sáng nay, QH đã bỏ phiếu kín bầu Đại tướng, Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang làm Chủ tịch nước. Theo công bố của Ban kiểm phiếu, ông Trần Đại Quang nhận được tỉ lệ tán thành cho chức danh Chủ tịch nước 91,5%, tỉ lệ không tán thành 5,87%. Cụ thể, có 452/483 ĐB có mặt đồng ý và 29 ĐB không đồng ý.