Khám sàng lọc, phẫu thuật thay thủy tinh thể nhân tạo, cắt mộng thịt miễn phí

26/07/2016

HỘI BẢO TRỢ BỆNH NHÂN NGHÈO, NGƯỜI TÀN TẬT

VÀ TRẺ MỒ CÔI TỈNH LÂM ĐỒNG

THÔNG BÁO

V/v Khám sàng lọc, phẫu thuật thay thủy tinh thể nhân tạo, cắt mộng thịt -” MIỄN PHÍ “- cho bệnh nhân nghèo và người cao tuổi.

Posted in Tin Tức | Tags: