Kháng sinh fluoroquinolon và nguy cơ xảy ra các tác dụng không mong muốn nghiêm trọng

15/08/2016

Ngày 26/07/2016, FDA đã phê duyệt những thay đổi nhãn liên quan đến cảnh báo về tác dụng không mong muốn gây tàn tật và những tác dụng không mong muốn nghiêm trọng, có thể không hồi phục liên quan đến các thuốc kháng sinh fluoroquinolon tác dụng toàn thân (dùng đường uống hoặc đường tiêm).