Sốt xuất huyết vẫn đang diễn biến phức tạp nhiều nơi trên thế giới

15/08/2016

Theo thông báo của Tổ chức Y tế thế giới năm 2016, tình hình sốt xuất huyết đang tiếp tục diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng tại nhiều quốc gia trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương và châu Mỹ La – tinh.