Thông Báo Tuyển Dụng

13/12/2017

 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

SỐ LƯỢNG TUYỂN DỤNG BÁC SỸ

  1. Bác sĩ đa khoa: 05 Bác Sĩ
  2. Bác sĩ chuyên khoa I: 05 Bác Sĩ
  3. Bác sĩ Gây mê hồi sức: 01 Bác sĩ  (Ưu tiên Nam)
  4. Bác sĩ Mắt :01 Bác sĩ
  5. Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh : 01 Bác sĩ
  6. Bác sĩ Ngoại khoa: 02 Bác sĩ

CHÍNH SÁCH SAU TUYỂN DỤNG
Trung tâm y tế huyện Đức Trọng rất quan tâm đến chính sách thu hút nhân tài và đào tạo cán bộ. Mỗi bác sỹ sau khi tuyển dụng được TTYT Đức Trọng hỗ trợ một khoản tiền như sau:
Bác sỹ đa khoa : 10 triệu đồng
Bác sỹ chuyên khoa I : 15 triệu đồng
Các bác sỹ sau khi tuyển dụng được TTYT huyện Đức Trọng cử đi học chuyên khoa định hướng theo nhu cầu của đơn vị.
Sau khi tốt nghiệp chuyên khoa định hướng, TTYT huyện Đức Trọng sẽ bố trí làm việc đúng chuyên khoa đã học. Sau một thời gian công tác, tùy theo khả năng chuyên môn và tinh thần làm việc của từng người, TTYT huyện Đức Trọng sẽ gửi đi đào tạo chuyên khoa I, chuyên khoa II. Tiền học phí trong suốt

Posted in Tin Nổi Bật | Tags: