Giới thiệu đơn vị

Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng được thành lập năm 1988 theo cứ Quyết định số 615/QĐ-UB-TC ngày 08/11/1988 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc thành lập Trung tâm Y tế Đức Trọng, là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế Lâm Đồng, chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, nhân lực, hoạt động, tài chính và cơ sở vật chất của Sở Y tế, chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ của các đơn vị y tế, dân số tuyến tỉnh, Trung ương và chịu sự quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy định của pháp luật.

Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng có chức năng cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, an toàn thực phẩm, dân số và các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật.

Từ một đơn vị có cơ sở vật chất là bệnh viện dã chiến của tổ chức PCI (Project-Concern-International) Mỹ, xây dựng từ năm 1963 có tên gọi là Tam Bao, sau giải phóng năm 1975 chính quyền tiếp quản và đưa vào hoạt động. Với  mô hình Bệnh viện Đức Trọng

Đến năm 1988 mô hình Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng. Được thành lập theo Quyết định số 615/QĐ-UB-TC ngày 08 tháng 11 năm 1988 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Ở thời điểm hiện tại Trung tâm Y tế Đức Trọng bao gồm các Khoa, Phòng, Trạm Y tế, Phòng khám đa khoa khu vực như sau:

I. Các phòng chức năng

– Phòng Tổ chức – Hành chính

– Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ – Điều dưỡng và Dân số

– Phòng Tài chính – Kế toán

II. Các khoa chuyên môn

– Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS

– Khoa Y tế công cộng và An toàn thực phẩm

– Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản và Phụ sản

– Khoa Khám bệnh – Cấp cứu

– Khoa Hồi sức tích cực

– Khoa Nội – Truyền nhiễm

– Khoa Ngoại – Liên chuyên khoa

– Khoa Nhi

– Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng

– Khoa Dược – Trang thiết bị – Vật tư y tế

– Khoa Xét nghiệm – Kiểm soát nhiễm khuẩn

– Khoa Chẩn đoán hình ảnh

III. Các đơn vị thuộc trung tâm

– Các Trạm Y tế xã, thị trấn: Liên Nghĩa, Liên hiệp, Hiệp Thạnh, Hiệp An, N’thol Hạ, Bình Thạnh, Phú Hội, Tân Hội, Tân Thành, Tà Hine, Ninh Loan, Tà Năng, Đa Quyn.

– Phòng khám Đa khoa khu vực: Ninh Gia, Đà Loan