Lịch làm việc

LỊCH LÀM VIỆC
(Nội Quy của Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng tại Quyết định số 241/QĐ-TTYT ngày 04/04/2023; Quy chế làm việc của Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng tại Quyết định số 361/QĐ-TTYT ngày 10/05/2023)

– Thời gian làm việc

+ Đối với cán bộ làm hành chính, mỗi tuần làm việc 05 ngày, được nghỉ thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ theo quy định. (Sáng: làm việc từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút; Chiều: làm việc từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút)

+ Đối với Viên chức, người lao động trực chuyên môn thực hiện theo quy chế thường trực.

– Duy trì lịch giao ban hàng ngày vào 07 giờ 15 phút các ngày làm việc trong tuần (Từ thứ 2 đến thứ 6); giao ban phòng đối với các phòng chức năng vào lúc 7h30 phút thứ 2 hàng tuần; Giao ban y tế xã 1 lần /tháng.

– Thực hiện công tác tiếp công dân từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trừ các ngày nghỉ lễ, tết, thứ bảy và chủ nhật. (Buổi sáng: 07 giờ 00 phút – 11 giờ 30 phút; Buổi chiều: 13 giờ 30 phút – 17 giờ).

Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng định kỳ tiếp công dân 01 lần/tháng.

Thời gian vào ngày 10 hằng tháng (nếu ngày 10 trùng với thứ 7 sẽ đẩy lên ngày 09 của tháng đó, nếu ngày 10 trùng với ngày chủ nhật sẽ lùi lại vào ngày 11 của tháng đó).