Thông tin liên hệ

Trụ sở: Số 44, Quốc lộ 20, Thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại: 02633.843.078  –  06233.842.664

Cơ quan chủ quản: Sở Y tế Lâm Đồng.